IN HET MTM© iGMD CONCEPT ZIJN ENKEL WINNAARS

iGMD leidt tot een volledige ontzorging van u, arts, op het preventieve echelon. De systematische screening die aan de basis ligt levert bovendien een positieve bijdrage aan de reductie van de morbiditeit en de mortaliteit bij uw patiënten. Dit alles zal uiteindelijk ook het gezondheidsbudget van de overheid ten goede komen.

demo vragenlijst

U kan via deze knop een demo vragenlijst starten.

STEEDS MEER EN MEER COLLEGA'S WERKEN DAGELIJKS MET ONS MTM© iGMD CONCEPT

Over iGMD


+ GRATIS! door u in te vullen uren voor uw persoonlijke verpleegkundige